Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 21, S. 21 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ TẢI KHÔNG CÂN BẰNG VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT

Trương Việt Anh, Nguyễn Tùng Linh, Tôn Ngọc Triều

Tóm tắt


Bài báo này trình bày thuật toán PSO để tái cấu hình lưới điện phân phối ba pha hình tia không cân bằng nhằm giảm thiểu tổn thất công suất với công cụ tính toán phân bố công suất là phương pháp Backward/Forward cải tiến. Phương pháp đề xuất sử dụng công cụ tính toán phân bố công suất Backward/Forward cải tiến thay thế cho công cụ tính phân bố công suất truyền thống khác như Newton - Raphson và Gauss - Seidel trong giải thuật PSO để tính toán cho lưới điện phân phối không cân bằng hình tia. Kết quả của phương pháp đề xuất được kiểm nghiệm trên lưới điện phân phối 33 nút - IEEE và lưới điện phân phối thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thông qua phần mềm MATLAB và PSS-ADEPT đã cho thấy tính hiệu quả của phương pháp đã đề xuất.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội