Tạp chí Hóa Học

Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 47, S. 6 (2009)

Mục lục

BÀI BÁO

Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrylic. Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều 663-667
Phản ứng oxi hoá phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti Tóm tắt PDF
Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thị Lê Hiền 668-673
Nghiên cứu tính chất lưu biến, độ bền oxy hoá-nhiệt và độ bền dung môi của vật liệu nanocompozit PVC/DOP/Khoáng sắt hữu cơ Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Dung 674-678
Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (vi) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước- axeton bằng phương pháp triết trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích Tóm tắt PDF
Lâm Ngọc Thụ, Lâm Ngọc Thiềm, Vi Anh Tuấn 679-684
Nghiên cứu phản ứng khâu mạch quang hóa của một số hệ khâu mạch quang trên cơ sở glyxydylete của nhựa o- crezolfomandehyt Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Việt Triều 685-690
Phân lập, xác định cấu trúc và tổng hợp một số dẫn xuất của anpha- amyrin từ cây cùm rụm răng Tóm tắt PDF
Trần Văn Sung, Nguyễn Huy Cường, Phạm Thị Ninh, Trịnh Thị Thùy 691-697
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành vật liệu rây phân tử mao quản trung bình trật tự SBA Tóm tắt PDF
Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu 698-703
Tổng hợp một số xeton anpha, beta- không no đi từ 3-axetyl-7-Metoxi 4-Metylcumarin Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Thu Ninh, Nguyễn Ngọc Thanh 704-708
Tính năng lượng tự do Hydrat hoá của chất tương tự Axit amin bằng phương pháp động lực phân tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Ứng Vận, Nguyễn Họa My 709-715
Các hợp chất Isoflavon và đihydrophenanthren từ cây sưa Bắc Bộ (Dalbergia Tonkinensis) Tóm tắt PDF
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam, ... 716-719
Tổng hợp và cấu trúc dãy hiđrazon chứa vòng furoxan đi từ axit isoeugenoxiaxetic Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Đĩnh 720-724
Nghiên cứu chế tạo màng sinh học Hydroxyapatite (HA) bằng phương pháp Sol- Gel trong môi trường etanol Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Văn Sinh 725-728
Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay và ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay Tóm tắt PDF
Vũ Quốc Trung, Nghiêm Thị Thương, Phạm Văn Hoan, Dương Quang Phùng, Lê Xuân Quế 729-733
Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ sinh học được chế tạo từ rong tảo biển Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nội, Chu Thị Thu Hiền 734-738
Nghiên cứu khả năng tạo phức của ortho-este tetra azophenylcalix[4]aren (TEAC) với Th(IV) Tóm tắt PDF
Trần Quang Hiếu, Lê Văn Tán, Lê Văn Tán, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Ngọc Tuấn 739-744
Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môi tàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.], họ Na (Annonaceae). Phần I. Các hợp chất flavonoid Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thủy, Trần Đức Quân, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung 745-748
Nghiên cứu chiết tách và làm giàu Xêri từ sa khoáng Monazit Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hai 753-757
Phân lập 3 hợp chất Lignan từ lá cây đề (Ficus Religiosal.) Tóm tắt PDF
Hoàng Thanh Hương, Trần Hồng Quang, Cầm Thị Ính; ... 758-762
Method of dissolving-separating to absolute recovery nickel from wastes of nickel galvanization industrial Tóm tắt PDF
Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Đỗ Thị Duyên, Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Thị Kim Chi 763-767
Nghiên cứu ảnh hưởng của bột khoáng Sericit đến tính chất và quá trình chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên Tóm tắt PDF
Ngô Kế Thế 768-773
Polylactic và Blend của Polylactic với Polyetylen tỉ trọng thấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Chương 774-778


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP