Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 36 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

Phạm Văn Trạo, Trần Đức Chiển

Tóm tắt


SPSS là phần mềm máy tính được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu, phân tích, và triển khai các bài toán kinh tế. Bài viết bàn về một số ứng dụng của SPSS trong nghiên cứu khoa học giáo dục.Ứng dụng của SPSS trong nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm: Tìm ra nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục, dự đoán được xu hướng xảy ra tiếp theo, giúp đưa ra các quyết định một cách chính xác, giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và cải thiện kết quả giáo dục tốt hơn. Bài báo đề xuất giải pháp để có thể áp dụng được SPSS và chỉ ra ví dụ cụ thể để thấy rõ sự ứng dụng của SPSS trong nghiên cứu khoa học giáo dục.Bài báo định hướng nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay


Toàn văn: PDF PDF